Egendesignade ringar och smycken - Alltid fraktfritt över 3000kr - Betala säkert med Klarna

Princess Daphne


Med 1st Briljant på 0,20ct W SI
Bredd på skenan: 1,5mm
Höjd på skenan ca:1,9mm
ungefärlig Vikt 2,0 gram

Ordinarie pris 13 200 kr

Pris per styck per 

Material

Kvalitet på centerdiamant

Storlek på centerdiamant

Leveranstid 2-4veckor

Fri frakt över 3000kr

Betala säkert med Klarna
Den ikoniska Daphne har en prinsesslipade diamanten i centrum av denna tidlösa design – en lysande visning av mästerliga hantverk.

SÅ MÄTER DU DIN RINGSTORLEK

Om du har en gammal ring som passar är det enklaste sättet att ta reda på din ringstorlek att mäta den. Om du inte har en gammal ring finns det andra sätt.

I Sverige mäter man oftast ringstorleken som inre diameter. En diameter på till exempel 17 millimeter motsvarar storlek 17 osv. I många andra länder mäter man istället ringens inre omkrets. 

TRE SÄTT ATT MÄTA RINGENS DIAMETERMETOD 1

Mät ringens inre diameter med en linjal eller ett skjutmått

METOD 2

Mät ringen inre diameter med hjälp av ett pappersark

1. Ta ett styvt pappersark
2. Rita en kil på pappret
3. Klipp ut kilen
4. Trä på en ring som passar
5. Dra ett streck på pappret där ringen tar stopp

Mät papprets bredd i millimeter längs med strecket. Var noggrann eftersom ½ millimeter motsvarar ½ storlek.

METOD 3

Kom in i vår butik så hjälper vi dig.

TRE SÄTT ATT MÄTA RINGENS OMKRETS

I andra länder utgår man från omkretsen när man mäter ringstorlek. En omkrets på till exempel 56 millimeter motsvarar storlek 56 osv. Nedan är tips på olika metoder för att ta reda på omkretsen.

METOD 1

Mät omkrets med måttband

METOD 2

Mät ringens diameter med ett linjal eller ett skjutmått och multiplicera med pi. Diametern * Pi = Omkretsen. Pi motsvarar ungefär 3,14.

METOD 3

Ta en bit tråd och bind runt ditt finger. Mät därefter längden på tråden så har du omkretsen. Det är viktigt att tråden inte sitter åt för hårt.

Om du är osäker kan du mäta på flera sätt och jämföra resultaten.

Mät fingrets storlek när dina fingrar inte är kalla, eftersom storleken på fingrar kan variera med temperaturen.

Diamantskola

Clarity/Renhet

Öppna

Renhetsgraden anger hur fri från inneslutningar och yttre märken diamanten är. Inneslutningarna består oftast av främmande mineralkristaller och små sprickor eller brott. På ytan av diamanten kan man hitta små ytor från råkristallen s k "naturals" men även små håligheter eller repor.
Inneslutningarna lokaliseras och identifieras med mikroskop med vars hjälp man även mäter upp storleken på dem. Renhetsgraden fastställs emellertid med lupp vid 10 ggr förstorning. De flesta har säkert hört ordet "luppren", men vad menas med luppren? Att en sten är luppren innebär att den vane betraktaren ej ser några inre inneslutningar med en lupp som har 10 ggr förstoring. Benämningen luppren har dock börjat spela ut sin roll och idag graderas diamantens renhet enligt nedan.
(* Diamanter med en vikt över 0.50 ct klassificeras oftast med en siffra 1,2 eller när det gäller P kvalité 1, 2, 3).

Int. förkortningar Int. beteckningar Beskrivning / Klarhet
FL Flawless Helt fri från inneslutningar och ytfel (Luppren)
IF Internally flawless Inga inneslutningar kan hittas vid 10 ggr förstoring.
VVS (1-2)* Very very small inclusions Mycket små inneslutningar som är svåra att urskilja vid 10 ggr förstoring.
VS (1-2)* Very small inclusions Mycket små inneslutningar, synliga vid 10 ggr förstoring för en van betraktare.
SI (1-2)* Small inclusions Åtskilliga små inneslutningar lätta att urskilja vid 10 ggr förstoring.
P (1-2-3)* Piqué Tydliga inneslutningar (synliga för blotta ögat).
P1 piqué1 Inneslutningar som vid 10x förstoring kan urskiljas(påverkar ej ljusåtergivningen).
P2 piqué 2 Inneslutningar som svagt minskar ljusåtergivningen. Synliga för blotta ögat.
P3 piqué 3 Stora och/eller talrika inneslutningar, som betydligt minskar ljusåtergivningen.

Diamantskola

Color/Färg

Öppna

Diamantens färg eller rättare sagt avsaknad av färg bedöms genom att man jämför med diamanter med känd färg s k masterstenar. Det vanligaste är att diamanter har en svag gulton men även svag brunton och gråton förekommer. Högre kvalitéer är färglösa och benämns som vita. Utöver detta så finner vi även de mycket sällsynta fancycolor diamanter som kan vara: rosa, canariegula, blå, gröna mm. Bedömningen sker i nominerad ljusmiljö med s k dagsljuslampa med hög färgåtergivningsgrad. Vanlig inomhusbelysning har ofta ett gulaktigt sken vilket omöjliggör färgbedömning. Andelen ultraviolett ljus är liten då detta kan ge upphov till fluorescens som kan överskugga den verkliga färgen.

GIA (USA) Scan. D.N.FörkortningBeskrivande termerD-ERiverRMycket sällsynt vit. Den högsta färgkvalité som finns på diamanten.F-GTop WesseltonTWSällsynt vitHWesseltonWVitI (Com)Top CrystalTCrMycket lätt tonad vit.sällsynt vitJ (Com)CrystalCrLätt tonad vitK (Com)-LTop CapeTCaTonad vitM-NCapeCaLätt gulaktigO-RLight YellowLYLätt gultS-ZYellowYGult

Utöver ovanstående färgklassificering finns det även fantasifärger såsom: bruna, svarta, gröna, rosa, gula.

Cut/Slipning

Öppna

Diamantens proportioner och symmetri är de faktorer som har störst betydelse för stenens briljans. Briljansen är det ljusspel som uppkommer till följd av inre reflektion i diamanten. Dispersion är stenens förmåga att bryta upp ljuset i regnbågens färger.
Här har överdelens proportioner störst betydelse. De "ideala" proportionerna varierar mellan länder beroende på vilken faktor man prioriterar. Exempelvis föredrar man i USA en sten med mer färgspel medan man i Europa föredrar en färglös briljans varför de ideala proportionerna här skiljer sig åt. Förmågan att återspegla ljuset skiljer sig åt beroende på slipform. En av de vanligaste förekommande slipformerna är briljantslipning och princesslipning som har den bästa reflektionen av ljus. Med dagens datateknik så utvecklas dock ständigt nya slipformer med spännande former och ljusåtergivningseffekter. När vi betraktar en diamant fångas vi av dess förmåga att återspegla ljuset, vilket beror på diamantens höga ljusbrytningsindex (2,42) i kombination med en korrekt slipning, Dispersion är färguppdelningen av det vita ljuset i spektras alla färger. Hos diamanten är den ovanligt hög (0.044) i jämförelse med andra ädelstenar. Nedan visas en illustration över hur ljusets väg kan se ut i en briljantslipad diamant. Slipning är den faktor som påverkar utseendet på diamanter mest.

Ljusets väg vid olika slipningar:1 - Too Shallow:För grund slipad diamant. Ljuset reflekterar inte tillbaka alt. endast del av ljuset återspeglas.

2 - Ideal:Slipad med rätta proportioner. Allt infallande ljus reflekteras tillbaka.

3 - Too Deep:För djupt slipad diamant. Ljuset reflekterar inte tillbaka alt. endast del av ljuset återspeglas.

Slipningsgradering av briljantslipade diamanter:Beteckning Beskrivning
Mycket god (very good) Utomordentlig briljas. Få och obetydliga yttre märken
God (good) God briljans. Några yttre märken
Medelgod (medium) Minskad briljans. Flera större yttre märken
Dålig (poor) Briljansen betydligt minskad. Stora och / eller många yttre märken.


En briljantslipad diamant har 57 fasetter, 33 på översidan inkl bordsfassetten och 24 på undersidan. Briljantslipade diamanter från Israel skiljer sig något från slipningen nedan genom att stenen oftast har ett större djup (ca 61 - 63 %)av stenens diameter. Till skillnad från Scand.D.N normalslipning som har ett djup av ca (14,6 + 43,1 = ca 58 %) av stenens diameter.

Rysk slipadebriljanter har oftast en mycket hög slipkvalité. Dessa stenar har en något lägre överdel (ca 11 - 12 %).

Carat/Vikt

Öppna

Caratvikten är en viktsenhet där 1 carat =0,2 gr och delas i 100 hundradelar, t ex 10 hundradelar = 0,10 ct. Orsaken till att man använder sig av carat har historiskt ursprung och härstammar från den nya tideräkningens begynnelse då araberna använde sig av johannesbrödträdets frön (kharrub) som motvikter till sina balansvågar. Dessa höll alltid en mycket jämn vikt 0,195 gr och användes vid noggrannare vägning.

I början av 1900-talet fastställdes emellertid att 1 carat skulle vara lika med 0,2 gram. Dessutom delas 1 carat i 100 points, ex 35 points=0,35 carat. Prisskalan på diamanter är progressiv, vilket innebär att en diamant som väger 1 ct kostar mycket mer än vad 10 st diamanter som tillsammans väger 1 ct. Två diamanter av samma vikt kan ha olika värden, beroende på dess slipning, färg och renhet. Förväxla inte carat med "c" och karat med "k", vilket betecknar guldhalt!

För att omvandla diameter på en briljantslipad diamant till vad det motsvarar i carat, se omvandlingstabellen nedan:

Storlek på briljantslipade diamanter (diameter i mm): Ca. mått på princesslipade diamanter:
Diameter Höjd Carat Storlek i mm * Ca. vikt i carat
1,3 mm 0,78 mm 0,01 ct 1,5 x 1,5 mm 0.02 ct
1,7 mm 1,02 mm 0,02 ct 2,0 x 2,0 mm 0.05 ct
2,0 mm 1,20 mm 0,03 ct 2,5 x 2,5 mm 0.09 ct
2,2 mm 1,32 mm 0,04 ct 3,0 x 3,0 mm 0.17 ct
2,6 mm 1,56 mm 0,06 ct 3,2 x 3,2 mm 0.22 ct
2,8 mm 1,68 mm 0,08 ct 3,3 x 3,3 mm 0.24 ct
3,0 mm 1,80 mm 0,10 ct 3,5 x 3,5 mm 0.32 ct
3,5 mm 2,10 mm 0,17 ct 4,0 x 4,0 mm 0.42 ct
3,8 mm 2,28 mm 0,20 ct 4,4 x 4,4 mm 0.50 ct
4,0 mm 2,40 mm 0,23 ct 5,0 x 5,0 mm 0.70 ct
4,5 mm 2,70 mm 0,33 ct
5,2 mm 3,00 mm 0,50 ct * = djupet är ca 65 - 80 % av längd x bredd måttet
5,5 mm 3,30 mm 0,67 ct
6,0 mm 3,60 mm 0,80 ct
6,5 mm 3,90 mm 1,00 ct
7,0 mm 4,20 mm 1,25 ct
7,4 mm 4,50 mm 1,50 ct
8,2 mm 4,80 mm 2,00 ct
8,5 mm 5,10 mm 2,30 ct
9,0 mm 5,40 mm 2,50 ct
9,5 mm 5,70 mm 3,00 ct
10,0 mm 6,00 mm 3,45 ct
*Djupet på en briljantslipad diamant är ca 60 % av diametern.

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Varukorg

Varukorgen är tom
Beställ nu